Tuesday, 30 April 2013

TIPS MEMBINA KELUARGA SAKINAH

Kaum Muslimin yang berbahagia
Terlebih dahulu khatib ingin menyampaikan wasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dan memantapkan ketaqwaan itu sebagai modal rohaniah dalam meraih kebahagiaan maupun dalam menghadapi berbagai problema kehidupan.

Khutbah Nikah Bhs Arab